Witaj ~gościu na portalu Chrzcimy.pl
Chrzcimy » Artykuły » Poradnik chrzestny » Warunki Chrztu Świętego
Autor artykułu: Redakcja
23/05/2010

Warunki Chrztu Świętego

dokumenty do chrztu | rodzice chrzestni

Chrzest Święty to pierwszy sakrament, który daje człowiekowi prawo przynależności do wspólnoty katolickiej, a najważniejsza jego rola to zmycie grzechu pierworodnego.

Warunki Chrztu Świętego są dokładnie określone prawem kanonicznym i w zasadzie odstępstwa od tego prawa są niemożliwe, chociaż jak pokazuje praktyka życiowa, czasami się zdarzają. Przynależność do parafii jest powiązana z miejscem naszego zameldowania. Sakrament Chrztu udzielany jest przeważnie w tej parafii, w której zameldowane jest dziecko.

Aby ochrzcić dziecko w innej parafii należy uzyskać specjalną zgodę wydaną na piśmie przez parafię macierzystą. Ochrzczenie dziecka wymaga dostarczenia do Kościoła metryki urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. Druga ważna sprawa to zgoda rodziców dziecka na Chrzest – prawo kanoniczne zakłada, że co najmniej jedno z rodziców musi wyrazić pragnienie Chrztu dla swojego dziecka. To wyrażenie woli oznacza jednocześnie deklarację, że dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej.

Wiele dyskusji budzi udzielanie sakramentu Chrztu dzieciom, których rodzice żyją w związkach niesakramentalnych. Otóż takie dziecko może być również ochrzczone, ale pod pewnymi warunkami:

• Jeśli rodzice żyją w związku niesakramentalnym, a nie ma przeszkód, by zawrzeć ślub kościelny, to Chrzest dziecka będzie mógł odbyć się dopiero wówczas, gdy rodzice zawrą sakramentalne małżeństwo.

• Jeśli rodzice dziecka nie mogą zawrzeć małżeństwa kościelnego (często jest to ich drugi związek, a nie uzyskali unieważnienia kościelnego pierwszego związku sakramentalnego), to muszą na piśmie wyrazić zgodę, że będą wychowywać dziecko w duchu katolickim.

Rodzice chrzestni dziecka to najczęściej para, czyli ojciec i matka chrzestna. Ale niewiele osób wie, że może być także jeden rodzic chrzestny. Rodzice chrzestni, a przynajmniej jedno z nich, musi być praktykującym katolikiem. Kościół dopuszcza, by drugi z rodziców był w zasadzie świadkiem Chrztu – dotyczy to rodzica chrzestnego innego wyznania chrześcijańskiego. Rodzice chrzestni mają obowiązek wspierać rodziców w katolickim wychowaniu dziecka.

Jeśli rodzice i rodzice chrzestni nie mają żadnych formalnych przeszkód do tego, by dziecko przyjęło sakrament Chrztu, muszą, według Kodeksu Prawa Kanonicznego, w kan. 840–879 dotyczących Chrztu Świętego (szczególnie kan. 864 – 871), dostarczyć do parafii:

• Akt urodzenia dziecka.

• Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, o ile został on zawarty w innej parafii.

• Zaświadczenie z parafii chrzestnych, że rodzice chrzestni dziecka są praktykującymi katolikami i mogą być rodzicami chrzestnymi – takie zaświadczenie może być dostarczone nawet w dniu uroczystości. Ale UWAGA! Jego brak sprawi, że Chrzest może się nie odbyć.

• Rodzice chrzestni w wieku szkolnym powinni dostarczyć świadectwo katechizacji (przypominamy, że chrzestnym może zostać osoba po ukończeniu 16-ego roku życia).

• Zazwyczaj parafia prosi o przedstawienie potwierdzenia odbycia spowiedzi przez rodziców dziecka i rodziców chrzestnych – te informacje (specjalne karteczki) mogą być dostarczone w dniu Chrztu.

• Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym.

Wszelkie formalności związane z Chrztem powinno załatwić się wcześniej w kancelarii parafialnej. Tam również wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z Chrztem naszego dziecka, z rodzicami i rodzicami chrzestnymi.

Klaudia Kula

Podobne tematycznie artykuły
09/02/2011

Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu?
Nieraz zdarzyło nam się słyszeć, że proboszcz parafii, do której należą nasi znajomi, rodzina, przyjaciele, a niekiedy my sami, odmówił ochrzczenia dziecka.

Czytaj dalej » Sprawdź komentarze (0)
20/12/2010

Chrzciny dziecka bez zgody rodziców?
Sakrament chrztu, przez wielu postrzegany jako kluczowy i podstawowy krok w życiu chrześcijanina, dla innych pozostaje bez znaczenia.

Czytaj dalej » Sprawdź komentarze (0)
22/09/2011

Co należy zrobić tuż po chrzcie świętym?
Chrzest św., który jest wielkim darem od Boga, wymaga jednocześnie podjęcia licznych zadań ukierunkowanych na rozwój wiary dziecka.

Czytaj dalej » Sprawdź komentarze (0)
blog comments powered by Disqus
Galeria
Wyszukiwarka
Ankieta

W jakim wieku zamierzasz ochrzcić swoje dziecko?


Oddanych głosów: 5689
Zapisz się i otrzymuj podsumowanie tygodnia!
Polecamy
Formalności związane z Chrztem dziecka
Lista spraw, których trzeba dopilnować przed Chrztem
Bogaty zbiór tekstów do zaproszeń na chrzciny oraz życzeń na Chrzest
Przebieg Mszy Świętej udzielenia sakramentu Chrztu
Wyjątkowe ręcznie robione zaproszenia na chrzciny